Tarihçe

5662 sayılı yasayla kurulan üniversitelerden biri olan Batman Üniversitesi'nin temel birimlerinden biri olan İslami İlimler Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığının 21.6.2013 tarihli ve 1469638 sayılı yazısı üzerine, 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 2.7.2013 tarihinde açılmıştır. Fakültede aşağıdaki Bölüm ve Anabilim Dallarının bulunması kabul edilmiştir.

 

Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri:

 • -Tefsir Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -Hadis Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -İslam Hukuku Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -Kur’an Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -Tasavvuf Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)

 

Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri:

 • -İslam Felsefesi Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -Din Bilimleri Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)

 

Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları:

 • -İslam Tarihi Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları   Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)