Dekanlık Mesajı

 DEKANLIK MESAJI 

Fakültemiz, kısa zaman içerisinde çeşitli akademik başarılar elde etmiş ve alanında uzman kadrosuyla her geçen gün hedefine emin adımlarla ilerlemektedir. Fakültemiz Temel İslami Bilimler alanında yüksek lisans eğitimine başlamış ve doktora eğitiminin açılması için çalışmalarına devam etmektedir. Bu birikim ve deneyimiyle sizler gibi bilimsel alanda ilerlemeyi, daha iyi bir geleceği asıl gayesi edinen siz gençleri beklemektedir. Bu doğrultuda temel hedefimiz sadece tarihi bilgileri aktarmak olmayıp aynı zamanda modern dünyanın insan hayatında dahil ettiği sorunları ve yol açtığı çeşitli ihtiyaçları dikkate alarak dinî eğitimin toplumun her bireyine etkisi olacak bir şekilde sunmaktır.
Çağlar boyu toplumların en etkili silahı ilim olmuştur. Bu nedenle dinimiz ilme, okumaya ve öğrenmeye büyük değer vermiş; ilim tahsilini her Müslümana farz kılmıştır. Nitekim, insanlığa doğru yolu ve gerçek saadeti göstermek üzere indirilmiş olan Kur'ân-ı Kerîm'in ilk emri "İkra'!" (Oku!) olmuştur. Bütün insanları bir tarağın dişleri gibi eşit sayan İslâmiyet, "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" "Allah içinizden îman edenlerle ilme nail olanların derecelerini yükseltir." "Kulları içinde Allah'tan gerektiği şekilde ilim sahipleri korkar!" gibi âyetlerle ilim sahiplerini diğer insanlardan ayırıp yükseltmiştir.
Fakültemiz dinî inanç ve değerleri anlamak ve yorumlamak amacıyla araştırmalar yapmayı, bilgi üretmeyi, bireyin ve toplumun dinî inanç ve değerler konusundaki ihtiyaçlarına çözümler sunmayı, dinî, ahlaki ve estetik değerler odaklı eğitimi ile bilim insanı ve entelektüel yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu minval üzere eğitim veren fakültemiz sizin gibi değerli öğrencileri sabırsızlıkla beklemektedir.