Misyon-Vizyon
Misyon

Dini temel kaynaklarından hareketle objektif şekilde öğrenen, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip olan bilimsel verilerden yararlanarak problemlere çözüm üretebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve farklılıkların barış içinde bir arada yaşamalarına katkıda bulunan ilahiyatçılar yetiştirmektir.  Yine ulusal ve uluslararası literatüre hâkim bir dini bakış açısıyla yeni bilgiler üreten, insanlığa yararlı olacak her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık olan, sahip olduğu birikimi toplum ve insanlık yararına harcayan, birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen, yapıcı eleştirilere ve farklı görüşlere saygı duyan,  inançlı, bilgili ve aydın ilahiyatçıları ve din görevlilerini yetiştirmektir.


Vizyon

Özgün ve evrensel bilgi üreten, üretilen bilginin birey ve toplum yararına çalışan, dini algısını daima güncelleyerek günümüz problemlerine kalıcı ve rasyonel çözümler üreten,  ulusal alanda öncü ve uluslararası alanda tanınmış saygın bir fakülte olmaktır.


Temel Değerler
 • -Evrensel hukuk ilkelerine bağlılık

 • -Adil olmak

 • -Katılımcı olmak

 • -Ekip çalışması

 • -Disiplinler arası çalışma

 • -Şeffaflık

 • -Etik olmak

 • -Kalite ve deneyimi ilke edinmek

 • -Yenilikçi ve yaratıcı olmak

 • -Çevreci olmak

 • -Bilimsel süreci takip etmek

 • -Toplum yararını gözetmek

 • -Dini mirası özümsemek

 • -İlâhiyat alanında temel bilgi, zihniyet ve yaklaşıma sahip olmak

 • -Hayat boyu öğrenme alışkanlığı sergileyebilmek


Amaçlar
 • -Evrensel standartlarda nitelikli bir eğitim için gerekli olan alt yapıyı sağlamak

 • -Bilimsel araştırmalar için gerekli olan alt yapıyı sağlamak ve böylece öğretim üyesi başına düşen yayın sayısını arttırmak.

 • -BAP, TUBİTAK, AB ve DPT projeleri ile üniversitemiz ve ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak.

 • -Üniversitelerarası işbirliği için gerekli şartları oluşturarak ortak projeler yapmak.

 • -Lisansüstü programlarını geliştirerek bilim insanı yetiştirme kapasitesini artırmak

 • -Her aşamadaki derslerde ve yönetimde interaktif katılımın sağlanmak.

 • -Disiplinler arası araştırma grupları kurularak disiplinler arası çalışmaları özendirmek.


Hedefler
 • -Öğretim elemanı, teknik personel, memur, yardımcı hizmetli eksiklerinin giderilmesi

 • -Yurt içi ve yurt dışı ilgili kuruluşlardan projeler sağlanması

 • -Bilimsel araştırma projelerine öğretim elemanlarının katılımının sağlanması

 • -Araştırma olanaklarının iyileştirilmesi, 

 • -Bütçe kaynaklarının iyi değerlendirilmesi,

 • -Bilimsel etkinliklere yönelik (kongre, toplantı gibi) çalışmalar yapılması