Önemli Notlar
Değerli Bilim İnsanları,

Etkinliğin dili Türkçe ve İngilizce'dir. 

Batman Bilişim Kongresi'ne sunulan bildirilerden jüri özel oturumu ile seçilecek bildiriye ödül verilecektir. 

Etkinlikte değerli konuklarımızın katılımı ile "Dijital Hayat ve Siber Güvenlik" ana teması ile paneller yapılacaktır. 

Etkinlik boyunca yapılacak özel endüstri sunumları ile misafirlerimize güncel konularda seminerler verilecektir. 

Misafirlerimizin tamamına dijital ortamda basılmış Katılım Sertifikaları gönderilecektir. 

Etkinliğimiz hibrit nitelikte olacaktır. Değerli bilim insanlarımız bildirilerini yerinde yada çevrimiçi olarak sunabileceklerdir. 

Etkinliğe katılan tüm bilim insanlarımıza katılım hediyeleri, kokteyllere ve Gala Yemeğine katılım, gezi imkanı ve Hasankeyf Müzesini ziyaret imkanları sağlanacaktır. 

Batman Bilişim Kongresi'ne katılan tüm bilim insanların bildirileri etkinlik özel baskı kitabında yayınlanacaktır. 

Tüm misafirlerimizin Batman Merkez'den Hasankeyf'e ulaşımları tarafımızca sağlanacaktır. Servis saatleri web sitemizin duyurular kısmından paylaşılacaktır.

Etkinlik boyunca ücretsiz internet erişim imkanı sağlanacaktır. 

Uluslararası Bilişim Kongresine gönderilen bildirilerin kabul oranı yaklaşık %40 oranında tutulacaktır.
 
Değerli Kongre Katılımcılarımıza Önemli Notlar;

 1. Kongremizde özel sektör ve akademik bildiri sunumlarına dinleyici olarak ücret ödemeden katılım sağlayabilir, firma standlarını ziyaret edebilirsiniz. 
 2. Akademik bildirili katılım sağlayanlara kongre çantası verilecektir. Diğer katılımcılarımıza ise sponsor eşantiyonları dağıtılacaktır. 
 3. Bildiri katılım bedeli, bildirilerin son halleri yüklenene kadar yapılabilir.
 4. Bildirili katılımcılarımız, panelist ve sektör katılımcılarımıza yemek kartı verilecektir. 
 5. Her bir bildiri için 1 adet yemek kartı ve kongre çantası verilecektir. 
 6. Bildirilerde geçen tüm yazarlar için "Bildirili Katılım Sertifikası" düzenlenecektir. 
 7. Kongremizde bir yazarın birden fazla bildiri sunmasında sınırlama yoktur. 
 8. Kayıt ücretleri iade edilemez.
 9. Uluslararası Bilişim Kongresi 2022 (IIC2022) etkinliğinin düzenlenmesinde kâr amacı güdülmemektedir! Katılım bedelleri kongre kitabının basımı ve etkinliğin giderlerini karşılamak amacıyla kullanılacak şekilde asgari seviyede belirlenmiştir. 
 10. Kongre'ye gönderilen bildirilerin toplam kabul oranı %40 olacaktır.
 11. Kongre'ye sunulacak olan bildiriler "Yazarlara Talimat" sayfasında ifade edilen şartlara uygun olarak hazırlanacak ve gönderilecektir. 
 12.  Yalnızca özet kısmı yüklenen bildiriler değerlendirilmez.
 13. Kongre'ye gönderilen bildiriler beklemeden hakemlere gönderilir. Bir bildiri hakemlere gönderildikten sonra üzerinde değişiklik yapılamaz.
 14. Bildiriler en az 2 hakem tarafından değerlendirilecektir. Düzeltme ve iyileştirme gerektiren bildiriler belirlenen süre içinde düzeltilmelidir. 
 15. Hakem onayından geçen tüm bildiriler benzerlik taramasından geçirilecektir. İntihal tespit edilenler reddedilecektir. 
 16. Hakem onayı alan ve intihalden geçen eserler Kongre programına alınacak ve kongre kitabında basılacaktır. 
 17. Tüm katılımcılarımız kokteyllere, ödüllü yarışmalara, panel ve sunumlara katılım sağlayabilecektir. 
 18. Kongre'de gönderilen bildirilerden jürinin seçtiği bir tanesine "En İyi Bildiri Ödülü" verilecektir.
 19. Kongre'de "Yılın En İyi Bilişim Girişimciliği Ödülü" takdim edilecektir.
 20. Kongre'de sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kabul alan her bir bildiri sahibi adına Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde bir fidan dikilecektir. Dikildiğine dair belge kendilerine gönderilecektir. 
 21. Kongre panel ve özel sektör sunumları Batman Üniversitesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır. 
 22. Her türlü sorunuz için iic@batman.edu.tr ve bildiri.iic2022@gmail.com e-posta adreslerinden destek alabilirsiniz.