Yerinde Bildiri Sunumları
Sunum Talimatları:
 • Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılacaktır.
 • Sunumu yapılmayan çalışmalar Kongre kitabında yer almayacaktır.
 • Sunum yapanlara 10 dakika sunum ve 5 dakika tartışma için süre verilecektir.
 • Sunumlar Kongre dillerinden birinde yapılacaktır.
 • Sunumlarda hızlı bir şekilde amaç, materyal ve yöntemden söz edildikten sonra sunumun önemli bir kısmında bulgular, sonuç ve tartışmadan söz edilmelidir.
 • Sözlü sunum karmaşık olmamalı, görsel öğelerle de desteklenmelidir.
 • Sunumlar kongre programına uygun olarak yapılacak ve değişikliğe gidilmeyecektir.
 • Salonlarda projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. araç ve gereçler kullanıma hazır bulunacaktır.
 • Eksik olan yada çalışmayan cihazlar için salon teknik destek personellerinden yardım alınacaktır. 
 • Sunum dosyalarının dijital kopyalarının flash bellekte bulundurulması ve mail ortamında barındırılması bir aksilik olması ihtimaline karşı önemle sunumu yapacaklara tavsiye olunur. 

 Oturum başkanının görevleri
 • Oturumda sunulacak bildirilerin konularını önceden incelemeli, ilgili bilgisini gözden geçirmelidir.
 • Tartışma ve değerlendirme bölümlerinde söz istenmesi ve oturum başkanının onayı alınmak suretiyle sorular sorulacak, değerlendirmeler yapılacaktır. Misafir katılımcılar chat ortamından sorularını sorabilecektir.
 • Oturum salonunda sunum ekipmanının tam ve çalışır olduğunu kontrol etmelidir.
 • Katılımcılara ve dinleyicilere oturumun kuralları ve uygulama şekli hakkında bilgi vermelidir.
 • Oturum başkanı her sunu sonrası salona söz vermeli, sorular olursa sunan kişinin cevaplamasına fırsat tanımalıdır. Bu süreç için 5 dakika zaman tanınmıştır.
 • Sunumda konuşmacıya tanınan süreye uyulmasını mutlaka sağlamalıdır.
 • Oturumda planlandığı halde sunulmayan bildirilerin listesini rapor halinde organizasyon komitesine sunmalıdır.
 • Raportör, sunumlar hakkındaki tüm akış detaylarını bir rapor olarak tutmalıdır.