Mardin-Midyat
Kent, güneye Mezopotamya ovalarına bakan bir tepenin yamacında yer almaktadır. Mardin, Türkiye'yi Suriye ve Irak'a bağlayan ana yollar üzerindedir. Bir rivayete göre şehrin tarihi Tufan'a kadar uzanmaktadır. Şehir Hurri-Mitaniler, Hititler, Surlar, Babiller, Persler, Romalılar, Araplar ve Selçuklu Türklerinin egemenliğinde yaşamıştır. Daha sonra Artuklu Krallığı'nın "Tabaka Ilgaziyye" adı verilen Mardin kolu kurulmuş ve şehir bu dönemde gelişmiştir.

Şehir, Persler tarafından "Marde", Bizanslılar tarafından "Mardia", Araplar tarafından "Maridin" ve Süryaniler tarafından "Merde-Merdo-Merdi" olarak biliniyordu. Bölge Türkler tarafından işgal edildikten sonra bunlar "Mardin"e dönüştürülmüştür.

Kale, Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi ve Ulu Cami, şehrin çevresinde bulunan önemli tarihi yerlerdir. Bölgedeki görülmeye değer diğer tarihi varlıklar arasında Dayrul-Zeferan Manastırı ve Harizm Medresesi yer alıyor. Yakındaki 15. yüzyıldan kalma Zeynel Bey Türbesi, mavi çinilerle çekici bir şekilde dekore edilmiştir. 1385 tarihli Sultan İsa Medresesi, görkemli oyma portalıyla ilginç, güzel bir Türk anıtıdır. Güzel taş işlemeli kubbesiyle de önemli olan Kasım Paşa Medresesi ve iyi dekore edilmiş minaresi ile Ulu Cami de bir başka gezi noktasıdır.

Artut mimarisinin en iyi örnekleri, Mardin'in 21 kilometre (13 mil) güneyindeki Kızıltepe'de, ince mihrap kabartması ve güzel bir şekilde dekore edilmiş portalı ile 13. yüzyıldan kalma Ulu Cami'de görülebilir.

Dara bölgesi, Mardin yakınlarındaki son kazıların en ilginç keşiflerinden biridir. Suriye sınırına yakın Nusaybin yolu üzerinde bulunuyor.

Batman ili sınırında bulunan Hasankeyf'te 12. yüzyıldan kalma antik Artutid başkentinin kalıntılarını göreceksiniz. Bir zamanlar şehrin iki yakasını Dicle (Dicle) nehri üzerinde ve sarayı birbirine bağlayan köprü de diğerleridir. GAP Projesi kapsamında yakınlardaki baraj tamamlandığında Hasankeyf tamamen sular altında kalacak.

Deyr'ul Zafaran Manastırı, Mardin'in 9 kilometre (5,5 mil) doğusunda, 9. yüzyılda inşa edilmiş bir Süryani manastırıdır. Şu anda, yoksul Süryaniler için bir ziyaret yeri ve bir sığınaktır. Manastır 1932 yılına kadar Süryanilerin dini merkeziydi. Bölgedeki birçok manastırın en büyüğü olan Deyr'ul Zafaran'da burada gömülü 52 Süryani Patriği bulunuyor. Mahzen adı verilen gizli ibadet bölümü, manastırın en eski bölümüdür. Manastır daha sonra inşa edilen ek bölümlerle genişletilmiştir. Deyr'ul Zafaran, Meryem Ana Kilisesi ve Mar Yakup Manastırı ile üçlü bir yapı oluşturan yapıların çevresinde, üçlemeyi korumak için inşa edilmiş üç kale bulunmaktadır.

Mar Yakup Manastırı, adını bir rahipten (Marislium) almaktadır. Daha sonra "Marevgan Manastırı" olarak biliniyordu. Bir rivayete göre, doğunun habercilerinden Marbinyamin, en eski öğrencisinin kemiklerini buraya gömmüş. Manastır bir süre "Marhonesya" olarak da biliniyordu.

Müze, Antakya Patriği Ignatios Benham Banni tarafından 1895 yılında yaptırılan eski patrikhanede bulunuyor. Asur, Urartu, Helenistik, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı dönemlerini temsil eden ve MÖ 4000'den günümüze kadar uzanan koleksiyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Çanak çömlek, mühürler, silindir mühürler, madeni paralar, lambalar, figürinler, gözyaşı şişeleri ve mücevherler çok sayıda ve büyüleyici sergi arasındadır.

Mardin evlerinde eski tarz oymacılığı korumuştur. Volkanik bir bölgede yer alması nedeniyle yerel mimaride kullanılan temel girdi, kolay işlenebilen kalker kayalardır. Kapalı bir yaşam tarzının tüm özelliklerini yansıtan Mardin'deki evler, 4 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili ve sokaktan izole edilmiş durumda. Bu duvarlar aynı zamanda zorlu iklim koşullarından da koruma sağlar.

 

Evlerin erkekler ve kadınlar için ayrı bölümleri vardır ve çoğunlukla mutfağı yoktur. Bu evlerin en önemli özelliği "Midyat İşi" olarak adlandırılan taş işçiliğidir. Kapılar, pencereler ve küçük sütunlar kemerli ve çeşitli motiflerle süslenmiştir. Merkezi yerleşime 1979 yılında kentsel sit alanı statüsü verilmiştir. Evin kapılarının üzerinde, sahibi Mekke'ye hac yapmışsa Kâbe'nin resimleri oyulmuştur ve kapı tokmakları kuş gagasını andıran belirgin bir şekle sahiptir. Genellikle şeritler, evlerin üst katlarının altındaki kemerli tünellerden geçer. Hayvanların ve meyvelerin kabartmaları şehre rüya gibi bir karakter kazandırıyor ve modern dünya kayboluyor gibi görünüyor.

Çalışmaları ülke çapında ünlü olan Suriyeli Ortodoks altın ve gümüşçüler, zanaatlarını burada, Müslüman bakırcılarla yan yana atölyelerinde icra etmektedirler. Binaların kendileri ile birlikte, bu yaşayan kültürün de korunabileceği umulmaktadır.

12.760 kilometrekarelik bir il alanına sahip olan Mardin, Güneydoğu Torosların koştuğu bölgede yer alıyor.