Danışma Kurulu
DANIŞMA KURULU

 
Nezir AKYEŞİLMEN, Prof. Dr.
 
Selçuk Üniversitesi
 
Ömer Faruk ERTUĞRUL, Doç. Dr.
 
Batman Üniversitesi
 
Hüseyin AYDIN, Prof. Dr. 
 
Batman Üniversitesi
 
Taner TUNCER, Doç. Dr. 
 
Fırat Üniversitesi
 
Mehmet Rıda TÜR, Dr. Öğr. Üyesi 
 
Batman Üniversitesi
 
Musa  YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi 
 
Batman Üniversitesi
 
Ramazan TEKİN, Dr. Öğr. Üyesi 
 
Batman Üniversitesi