Düzenleme Kurulu
DÜZENLEME KURULU

 
Onur Kurulu Başkanı
 
Prof. Dr. İdris DEMİR, Batman Üniversitesi Rektörü
 
Düzenleme Kurulu Başkanı
 
Dr. Hafzullah İŞ, Batman Üniversitesi
 
Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
 
Prof. Dr. Nezir AKYEŞİLMEN, Selçuk Üniversitesi
 
Akademik Komisyon Koordinatörü
 
Dr. Abidin ÇALIŞKAN, Batman Üniversitesi
 
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü
 
Öğr. Gör. Ayşegül SAYLAN, Batman Üniversitesi
 
Akademik Komisyon Üyesi
 
Öğr. Gör. Selahattin Barış ÇELEBİ, Batman Üniversitesi
 
Akademik Komisyon Üyesi
 
Öğr. Gör. Ammar ASLAN, Batman Üniversitesi
 
Akademik Komisyon Üyesi
 
Öğr. Gör. Nurullah ŞAŞMAZ, Batman Üniversitesi
 
Sekreterya
 
Arş. Gör. Sinan TAŞLI, Batman Üniversitesi