Yazarlara Talimatlar
Değerli bilim insanları,

Aşağıda verilen şablonlara uygun olarak bildirilerinizi hazırlayabilir ve kongreye gönderebilirsiniz. 

Türkçe şablon için TIKLAYINIZ.
İngilizce şablon için TIKLAYINIZ

Yazarlara Önemli Notlar
 
Bir makalenin sunulması, açıklanan sonuçların daha önce yayınlanmamış olduğunu (özet şeklinde veya yayınlanmış bir ders veya akademik tezin bir parçası olarak hariç), başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini, yayınlanmasının onaylandığı anlamına gelir. Makale, kabul edildiği takdirde, Yayıncının yazılı izni olmaksızın aynı biçimde, İngilizce veya başka bir dilde başka bir yerde yayınlanmayacaktır.

Yazarlar, hakemlerin görüş ve yorumlarına uymanın yanı sıra makale hazırlama talimatlarına, Referans listesi özelliklerine ve Yayın Kurulunun teknik açıklamalarına ve düzeltmelerine uymakla yükümlüdür.

Bildiriler İngilizce veya Türkçe olarak yayınlanacak olup, yazarlar yazılarını yazım hatası olmadan göndermekle yükümlüdür (lütfen Yazım Denetimi kullanın). Yayın Kurulu, yazarın fikirlerini ve sunumunu etkilemeyecek şekilde küçük düzeltmeler yapma ve makale metnini kısaltma hakkına sahiptir. Makalenin bilgisayar düzeninden sonra, yazarlar metni onay için .pdf dosyası olarak alacaklardır.

Özet bildirileri en az 500 kelime yazılmalıdır. Şekil ve tablolar dahil olmak üzere 12 sayfayı geçmeyen tam metin bildiriler. Bildiriler elektronik ortamda yalnızca MS Word (.doc veya .docx dosyası) formatında sunulmalıdır. Her yazarın tam adı-soyadı verilmelidir. Aile veya soyad(lar) büyük harflerle yazılmalıdır. Birden fazla yazar olması durumunda, sorumlu yazarın adı tam posta adresi, e-posta adresi ve kurum ile birlikte belirtilmelidir.

Her makale şu sıraya göre yazılmalıdır: başlık, yazar(lar), kurum(lar), özet, anahtar kelimeler, giriş, sonuç, teşekkür (gerekirse), isimlendirme dahil olmak üzere numaralandırılmış bölümler ve alt bölümler içeren metin gövdesi , ve referanslar. Sayfaların sayfa numaraları olmalıdır.