Önemli Tarihler
Önemli Tarihler:
 
Makale Kabul Başlangıç Tarihi
 
1 Kasım 2021
 
Makale Son Gönderim Tarihi (Yerinde Sunum)
 
7 Şubat 2022
 
Makale Son Gönderim Tarihi (Uzaktan Sunum)
 
10 Şubat 2022
 
Kabul Bildirimi İçin Son Tarih (Yerinde Sunum)
 
8 Şubat 2022
 
Kabul Bildirimi İçin Son Tarih (Uzaktan Sunum)
 
11 Şubat 2022
 
Kongre Son Kayıt Tarihi 
 
7 Şubat 2022
 
Kurs Düzenleme Tarihleri 
 
14-16 Şubat 2022
 
Kongre Tarihi
 
17-19 Şubat 2022
 
Kongre Bildiri e-Kitabı Basım Tarihi
 
20 Mart 2022
 
Kongre Bildiri Baskı Kitabı Basım Tarihi
 
20 Mayıs 2022