Kapsam
Bildiri Konuları Kapsamı,
 
Kongre konuları aşağıda verilmiştir ancak bunlarla sınırlı değildir:
 • Siber Güvenlik
 • Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
 • Bilgi Güvenliği ve Hukuk
 • E-Ticaret
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilişim Sistemleri
 • Bilişim Etiği
 • Sanal Bağımlılık
 • Bulut Bilişim ve İş Uygulamaları
 • Büyük Veri ve Veri Analitiği
 • E-Eğitim
 • Dijital Dönüşüm ve Dijital Medya
 • Dijital Ödeme Sistemleri ve Blockchain
 • Endüstri 4.0
 • E-Uygulamalar
 • Siber Suçlar
 • İnternet Teknolojileri
 • İnovasyon ve Yönetimi
 • Siber Politika
 • Siber Uzay
 • İş Zekâsı ve Uygulamalar
 • Karar Destek Sistemleri ve İş Zekâsı
 • Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ
 • Mikro Denetleyici ve Uygulamaları
 • Nesnelerin İnterneti
 • Sağlık Bilişimi
 • Siber Suçlar
 • Sosyal Medya ve İş Uygulamaları
 • Sanal ve Artırılmış Gerçeklik
 • Teletıp ve Evde Sağlık Hizmetleri
 • Pandemi ve Kriz Yönetiminde Bilişim Sistemleri
 • Uzaktan Eğitim ve Uzaktan İş Uygulamaları
 • Veri Bilimi ve İş Uygulamaları
 • Veri Yönetişimi
 • Bilgi Kuramı
 • Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
 • Bilgisayar Mimarileri
 • Bulut Bilişim, Uygulamaları ve Güvenliği
 • Büyük Veri Analitiği
 • İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
 • Mobil Hesaplama
 • Nesnelerin İnterneti
 • Sanallaştırma
 • Yapay Zekâ ve Uygulamaları
 • Yazılım Mühendisliği
 • Veri Tabanı Teknolojileri ve Güvenliği
 • Web ve Veri Madenciliği
 • Yapay/Derin Öğrenme
 • Bulut Hesaplama            
 • Yüksek Performanslı Hesaplama              
 • Nesnelerin İnterneti
 • Veri Modelleme ve Yönetimi
 • Büyük Veri ve Uygulamaları       
 • Güvenlik Sistemleri
 • Sinyal/Görüntü/Video İşleme    
 • İnsan-Makine Etkileşimi
 • Bioinformatics  
 • Robotik
 • Sosyal Ağlar      
 • Algoritmalar ve Veri Yapıları
 • Veri Bilimi          
 • Yapay Yaşam
 • Yapay Zekanın Gerçek Hayattaki Uygulamaları   
 • Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları
 • Siber Güvenlik ve Kriptoloji        
 • Enerji Sistemlerinde Yapay Zeka
 • Nöro-Bulanık Teknoloji 
 • Belirsizlik ve Bilgi Yönetimi
 • 5G Güvenliği      
 • Ağ güvenliği
 • Adli Bilişim        
 • İşletim Sistemleri Güvenliği
 • Giriş kontrolu    
 • Güvenli Yazılım
 • Kimlik doğrulama           
 • Güvenlik Protokolleri
 • Büyük Veri Güvenliği ve Gizliliği Sensör Sistemleri
 • Biyometri Uygulamaları ve Standartları 
 • Gözetim Sistemleri
 • Bulut Güvenliği / Gizlilik              
 • Tehditler, Güvenlik Açıkları ve Risk Yönetimi
 • Siber Suç            
 • Kablosuz güvenlik
 • Sonlu Alanların Uygulamaları
 • Veritabanı Güvenliği      
 • Kriptografi
 • Gömülü Sistem Güvenliği            
 • Arama Motorları, Teknolojileri ve Tehditleri
 • Açık Kaynaklar
 • Adli Bilişim
 • Anlamsal web
 • Bilgisayarlı Görü
 • Bilişim Etiği ve Hukuku
 • Bilişim Sistemleri Ölçünleri
 • Bilişim Teknolojileri
 • Büyük Veri Merkezleri ve Uygulamaları
 • Çevreci Bilişim
 • Doğal Dil İşleme
 • Sinyal İşleme
 • Yazılım Tanımlı Ağlar
 • Yönetişim