Dünyaca ünlü veri bilimci Prof. Dr. Reda ALHAJJ Kongre'ye Keynote Speaker olarak katılıyor.
14 Aralık 2021, Salı
Dünyaca ünlü veri bilimci Prof. Dr. Reda ALHAJJ Uluslararası Bilişim Kongresi'ne Keynote Speaker olarak katılıyor..Prof. Dr. Reda Alhajj Kimdir?
Prof. Dr. Reda Alhajj 1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

 ODTÜ'den mezun olduktan sonra, Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Bilimleri yüksek lisans programına katılmak üzere tam burslu olarak kabul edildi.  1990 yılında Yüksek Lisans ve 1993 yılında da Doktorasını tamamladı. 

Halen, Calgary Üniversitesi, Alberta, Kanada'da Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde profesördür. Hakemli uluslararası dergilerde ve konferanslarda 500'den fazla makale yayınladı. Uluslararası konferansların program komitesinde görev yaptı.

Springer'in önde gelen dergisi “Social Networks Analysis and Mining”in kurucu editörü, Springer Series “Lecture Notes on Social Networks”ün kurucu genel yayın yönetmeni, Springer dergisi “Network Modeling Analysis in Health Informatics and Bioinformatics”, Springer “Encyclopedia on Social Networks Analysis and Mining”in kurucu ortak editörü, “IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining” adlı amiral gemisi konferansının yönetim kurulu başkanı ve eşlik eden üç sempozyum FAB, FOSINT-SI ve HI-BI-BI. Journal of Information Assurance and Security, Journal of Data Mining and Bioinformatics, Journal of Data Mining, Modeling and Management dergilerinin yayın kurulu üyesidir; bir dizi özel sayının konuk editörlüğünü yaptı ve bir dizi konferans bildirisinin editörlüğünü yaptı.

Dr. Alhajj'ın araştırması, yönetimden entegrasyon ve analize kadar öncelikle VERİ BİLİMİ ve AĞ BİLİMİ üzerine yoğunlaşmaktadır. Mevcut araştırma çabaları şunları içerir:
(1) veri yönetimi, analiz ve madencilik,
(2) sosyal medya ve ağ analizi,
(3) sistemler ve hesaplamalı biyoloji, biyoinformatik, sağlık bilişimi,
(4) iç güvenlik, terör ve suç ağları, vb. ,
(5) finans, hava durumu, trafik, enerji vb. alanlara vurgu yapan dizi analizi.

Dr. Alhajj, Kanada'daki Microsoft Imagine Cup Yarışması'nda birinci olan ve Temmuz 2013'te Rusya'da düzenlenen Dünya Finallerinde KFC İnovasyon Ödülü'nü alan SANO, ilk 15 takım arasında yer alan TRAK da dahil olmak üzere birçok başarılı takıma sahip olmaktan gurur duymaktadır.
2014 yılında Kanada'da yapılan açık veri analizi yarışmasında ve Mart 2014'te Microsoft Kanada tarafından düzenlenen Imagine Camp yarışmasında birinci olan Go2There ile Mayıs 2014'te Kanada'da düzenlenen Microsoft Imagine Cup Yarışmasında birinci olan Funiverse takımlarının kurucusudur.

 
Reda Alhajj received his B.Sc. degree in Computer Engineering in 1988 from Middle East Technical University, Ankara, Turkey. After he completed his BSc with distinction from METU, he was offered a full scholarship to join the graduate program in Computer Engineering and Information Sciences at Bilkent University in Ankara, where he received his M.Sc. and Ph.D. degrees in 1990 and 1993, respectively. Currently, he is Professor in the Department of Computer Science at the University of Calgary, Alberta, Canada. He published over 500 papers in refereed international journals and conferences. He served on the program committee of several international conferences. He is founding editor in chief of the Springer premier journal “Social Networks Analysis and Mining”, founding editor-in-chief of Springer Series “Lecture Notes on Social Networks”, founding editor-in-chief of Springer journal “Network Modeling Analysis in Health Informatics and Bioinformatics”, founding co-editor-in-chief of Springer “Encyclopedia on Social Networks Analysis and Mining”, founding steering chair of the flagship conference “IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining”, and three accompanying symposiums FAB, FOSINT-SI and HI-BI-BI. He is member of the editorial board of the Journal of Information Assurance and Security, Journal of Data Mining and Bioinformatics, Journal of Data Mining, Modeling and Management; he has been guest editor of a number of special issues and edited a number of conference proceedings. Dr. Alhajj's research concentrates primarily on DATA SCIENCE and NETWORK SCIENCE from management to integration and analysis. Current research efforts include: (1) data management, analysis and mining, (2) social media and network analysis, (3) systems and computational biology, bioinformatics, health informatics, (4) homeland security, terror and criminal networks, etc., (5) sequence analysis with emphasis on domains like financial, weather, traffic, energy, etc. Dr. Alhajj's is proud to have a number of successful teams, including SANO who ranked first in the Microsoft Imagine Cup Competition in Canada and received KFC Innovation Award in the World Finals held in Russia in July 2013, TRAK who ranked in the top 15 teams in the 2014 open data analysis competition in Canada, Go2There who ranked first in the Imagine Camp competition organized by Microsoft Canada in March 2014, Funiverse who ranked first in Microsoft Imagine Cup Competition in Canada in May 2014.