Temel Değerlerimiz
  • ​Hukuka ve hukukun üstünlüğüne saygı,
  • Kamu hizmeti bilinci ve adalet,
  • Mesleki uzmanlık ve sürekli gelişme,
  • Etik ilkelere ve insani değerlere uygunluk,
  • İdealizm ve kararlılık,
  • Tarafsızlık ve açıklık,
  • Dürüstlük ve güvenilirlik.