Amaç ve Hedeflerimiz
Amaç-1: Hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle yürürlükteki mevzuata uygun olarak daha etkin ve kaliteli hizmeti verebilmek. Hedef-1: Müşavirliğimizin kurum içi yazışmalarını elektronik ortamda yürüterek kaynak ve zaman tasarrufu ile birlikte hizmette verimliliği ve etkinliği sağlamak
Hedef-2: Üniversitemizin internet sitesinde, Müşavirliğimiz hizmetlerinin tanıtıldığı Web sayfasına verileri yüklemek.
Amaç-2: Müşavirliğimizin hizmet kalitesini en üst düzeyde ve kalıcı verimlilikle sürdürebilmek amacıyla; çağdaş yönetim tekniklerinden yararlanarak, çalışanların bilgi, beceri, motivasyon ve memnuniyetlerinin arttırılacağı imkanları oluşturmak. Hedef-1:Personelimizin memnuniyetini sağlayarak, Batman Üniversitesi olma ayrıcalığını ve kültürünü, birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek.
Hedef-2: Gelişen ve değişen şartlara uyumun en kısa sürede sağlanarak, hizmette kalite ve verimliliği en üst düzeyde tutabilmek amacıyla birim içi/birim dışı eğitim, bilgilendirme ve motivasyon programları ile toplantılar ve sosyal etkinlikler düzenlemek.