Paydaşlarımız
Paydaş Analizi
Müşavirliğimiz; verilen hizmetler gereğince çok sayıda gerçek ve tüzel kişi ile iş ilişkisinde bulunmaktadır. Bu bağlamda;

İç Paydaş
 Üniversite Üst Yönetimi, Fakülteler, Enstitüler, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, idari birimler, akademik ve idari personeller ve öğrenciler iç paydaşlarımızdır. Hizmetin yürütülmesinde her türlü iş birliği, bilgi ve belgeler yine bu birimlerden sağlanmaktadır. 

Dış Paydaş
Cumhurbaşkanlığı, YÖK, Üniversiteler, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay Başkanlığı, Bakanlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İdari ve Adli Mahkemeler, İcra Daireleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Valilikler, Kaymakamlıklar, Emniyet Müdürlükleri, Jandarma Komutanlıkları, Belediyeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ticaret Odaları Başkanlığı, Noterler, çeşitli sivil toplum örgütleri vb. kurum ve kuruluşlar hizmetimizin yürütülmesinde bilgi, belge ve görüş alış verişinde bulunduğumuz hem temel, hem de stratejik ortaklarımızdandır. Müşavirliğimizin işlemlerine esas olan kararlar, görüşler ve bilgi ve belgeler bu kurumlardan sağlanmakla birlikte, İdari ve Adli Mahkemeler ile İcra Daireleri birinci derecede öneme haiz stratejik paydaşlarımızdır.

 
Paydaş Listesi İç Paydaş/Dış Paydaş Neden Paydaş Önceliği
Üniversitemize bağlı tüm akademik ve idari birimler İç Paydaş  Hizmet üretimini doğrudan etkiliyor ve yararlanıyor.  Birinci derecede 
Adli, İdari Mahkemeler ve İcra Daireleri Dış Paydaş Hizmet üretimini doğrudan etkiliyor. Birinci derecede 
Kurum ve Kuruluşlar Dış Paydaş Hizmet üretimini doğrudan etkiliyor. İkinci derecede
Üniversitemiz öğrencileri ve personeli, Üniversite ile ilişkili 3. kişiler  İç Paydaş/Dış Paydaş Hizmet üretiminden yararlanıyor/etkiliyor. İkinci derecede