Misyon
Misyon
 
Üniversitemizin eylem ve işlemlerinin hukukun genel ilkelerine, evrensel değerlere, insan haklarına, eşitliğe ve adalete uygun olmasını sağlamak, hukuki konular ve mevzuat yorumunda tereddüde düşülen durumlarda mütalaa vermek, Üniversitemiz tüzel kişiliğinin taraf olduğu anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda adli ve idari merciler ile icra dairelerinde üniversitemizin hak ve menfaatlerini savunmak, tasarrufların yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında yardımcı olmak, her türlü hukuki ilişki ve ihtilafları Üniversitemizin menfaatleri yönünde düzenlemek ve çözüme kavuşturmaktır.
 
Vizyon
 
Üniversitemizin ve bağlı birimlerinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak tesis edilmesini sağlamak, hukuki ihtilafların çözümünde üniversitemizin lehine sonuç alma oranını yükseltmektir.

Temel Değerler
                                                               
  • ​Hukuka ve hukukun üstünlüğüne saygı,
  • Kamu hizmeti bilinci ve adalet,
  • Mesleki uzmanlık ve sürekli gelişme,
  • Etik ilkelere ve insani değerlere uygunluk,
  • İdealizm ve kararlılık,
  • Tarafsızlık ve açıklık,
  • Dürüstlük ve güvenilirlik.