Kalite Politikası
  • Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen genel kalite politikaları çerçevesinde, kalite yönetim sisteminin iç kontrol süreçleriyle uyumlu bir şekilde standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
  • Üniversite tarafından belirlenen kalite ilkeleri ile hizmet ve faaliyetleri, Hukuk Müşavirliğinin vizyon ve misyonuyla uyumlu şekilde sürekli olarak iyileştirmek.