Temel Değerler

Eşitlik, Özgürlük

Önderlik

Çağdaşlık

Paylaşımcılık

Tarafsızlık ve Şeffaflık

Hoşgörülülük

Verimlilik

Yenilikçilik

Yaratıcılık

Çevrecilik