Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
Misyon: Güzel Sanatlar Fakültesinin misyonu evrensel nitelikte bilgi ve sanat üreten, araştırmacı,  katılımcı,  paylaşımcı özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir eğitim vermek;  bilim,  sanat ve kültüre katkı sağlamak; mesleki alanlarında yetkin, toplumsal değerlere saygılı mezunlar ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon: Güzel Sanatlar Fakültesinin vizyonu Atatürk ilkelerine bağlı, mesleğinde yetkin ve etik değerlere sahip mezunlar yetiştiren, paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliğine sahip, çağdaş eğitim sistemlerini takip eden ve bu eğitim sistemlerinin gereği olan bina, mekân ve alt yapı donanımlarını sağlayan; paylaşımcı, katılımcı, araştırıcı ve bağımsız düşünebilen, alanında uzmanlaşmış ideal kadroları oluşturan, ulusal ve uluslararası düzeyde özgün ve yenilikçi çalışmalara öncülük eden bir fakülte olmak.

Temel Değerler: Eşitlik, özgürlük, önderlik, çağdaşlık, paylaşımcılık, tarafsızlık ve şeffaflık, hoşgörülülük, verimlilik, yenilikçilik, yaratıcılık, çevrecilik