Birim Kalite Komisyonu
Unvanı/Adı/Soyadı Komisyondaki Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Yiğit KARABULUT  Dekan Yardımcısı-Başkan
Arş. Gör. Dr. Duygu KIZILDEMİR Üye
Öğr. Gör.Dr. Saygın Koray DOĞANER Üye
Arş. Gör. Muaz GÜNEŞ Üye
Arş. Gör Kayhan TUNÇ Üye
Arş. Gör. Derya CAN KARABULUT Üye
Halit KAVAK Üye
Cuma SÖNMEZSOY Üye
Murat Mert EĞİLLİ Öğrenci Temsilcisi-Üye