Toplantılar
28.12.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı​
22.12.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı
Fakültemizin kalite çalışmaları kapsamında Birim Kalite Komisyonu üyeleri ile web sayfası sorumlularının katılımıyla 22 Aralık 2021 ve 28 Aralık 2021 tarihlerinde toplanarak Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünce gerçekleştirilen İç Tetkik sonrası durum değerlendirmesi yapmış ve kararlar almıştır.


10.12.2021 Tarihli İç Tetkik Toplantısı
Fakültemiz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 10.12.2021 tarihinde saat 10.30'da iç tetkike tabi tutulmuştur. İç tetkike fakültenin birim kalite komisyon üyeleri ve Web sayfası editörleriyle iç tetkikçi katılmıştır. Yapılan iç tetkik çalışmasında Kalite Yönetim Sistemi sürecine ilişkin konular ele alınmıştır. Bu kapsamda üniversitenin kalite politikasının tüm birim personelince benimsenmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Sonuç itibariyle iç tetkikçi tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında istekli ve özverili bulunduğu bildirilmiştir. Toplantı sonunda iç tetkikçi tarafından tespit edilen konulara ilişkin FR-153-Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu düzenlenmiştir.