Tarihçe
          Güzel Sanatlar Fakültesi Millî Eğitim Bakanlığının 19.01.2010-918 sayılı teklifi üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 01.02.2010 tarih ve 2010/103 sayılı kararı ile 26.02.2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak kurulmuştur. Fakülte bünyesinde Sinema ve Televizyon, Resim, Müzik, Seramik, Grafik, Heykel ve Geleneksel Türk El Sanatları bölümleri mevcuttur. Sinema ve Televizyon, Resim, Müzik, Seramik, Grafik, Heykel ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölümleri Fakülte ile birlikte 2010 yılında kurulurken, Heykel Bölümü ise 2014 yılında kuruldu.
 
  • Fakültemiz, 2010- 2014 yılları arasında Merkez Kampus Ek Bina’da faaliyetlerini yürütmüş, 2014 yılı Şubat ayından itibaren ise Batı Raman Kampüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesi Binasında kendisine ayrılan iki blokta faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemizde tüm bölümlerin ortak kullandığı her biri 64 kişilik 4 adet derslik, Müzik Bölümüne tahsis edilmiş 2 adet ses yalıtımı yapılmış 64 kişilik piyanolu sınıf, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile ortak kullanılan 1 adet bilgisayar laboratuvarı ile 1 adet 80 kişilik derslik, 6 adet resim atölyesi, 1 adet modelaj atölyesi, öğrencilerin bireysel çalışmalarını yapması için 8 adet piyanolu oda, 1 adet kurgu odası ve 1 adet sergi salonu bulunmaktadır.
  • Sinema ve Televizyon Bölümü 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitime başlamıştır. Bu bölüme bağlı olan Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı ise eğitimine 2016-2017 Bahar Yarıyılında Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde başlamış ve halen faaliyetlerini Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde sürdürmektedir.
  • Resim Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında başlamıştır. Bu bölüme bağlı olan Resim Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans programı ise eğitimine 2014-2015 Güz Yarıyılında Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde başlamış ve halen faaliyetlerini Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde sürdürmektedir.
  • Müzik Bölümü 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında başlamıştır. Bu bölüme bağlı olan Müzikoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı ise eğitimine 2016-2017 Bahar Yarıyılında Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde başlamış ve halen faaliyetlerini Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde sürdürmektedir.