Genel Bilgiler

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Fakültemiz, Millî Eğitim Bakanlığının 19/01/2010 tarih ve 918 sayılı teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 01/02/2010 tarih ve 2010/103 sayılı kararı ile kurulmuş, 26/02/2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.

Fakültemizde 7 bölüm mevcut olup bunlardan Resim Bölümü, Müzik Bölümü ile Sinema ve Televizyon Bölümünün öğrencisi bulunmaktadır. Seramik Bölümü, Grafik Bölümü, Heykel Bölümü ile Geleneksel Türk El Sanatları Bölümüne ise henüz öğrenci alımı olmamıştır.

Fakültemiz Sinema ve Televizyon Bölümü YÖK Yürütme Kurulunun 25/10/2010 tarihli ve 5364 sayılı yazısı ile bölümün açılması onaylanmış; YÖK Yürütme Kurulunun 21/05/2012 tarihli ve 3258 sayılı yazısı ile ilgili bölüme öğrenci alımı onaylanmış ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitime başlamıştır.

Fakültemiz Resim Bölümü YÖK Yürütme Kurulunun 14/05/2013 tarihli ve 3299 sayılı yazısı ile bölümün açılması ve bölüme öğrenci alımı onaylanmış olup 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitime başlamıştır.

Fakültemiz Müzik Bölümü YÖK Yürütme Kurulunun 25/10/2010 tarihli ve 5364 sayılı yazısı ile bölümün açılması onaylanmış; YÖK Yürütme Kurulunun 18/08/2014 tarihli ve 4948 sayılı yazısı ile ilgili bölüme öğrenci alımı onaylanmış ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitime başlamıştır.