Dekanın Mesajı
Dekanın Mesajı:

Akademik ve sanatsal çalışmaları ile ulusal ve uluslararası kongre/ sempozyumlar ve festivallerde bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde bulunan deneyimli ve dinamik öğretim elemanları ile nitelikli bir sanat eğitim-öğretimini gerçekleştirmeyi amaç edinen Güzel Sanatlar Fakültesi 01/02/2010 tarihli 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakültemizde 7 bölüm mevcut olup bunlardan Sinema ve Televizyon, Resim ve Müzik Bölümleri aktif ve öğrencisi bulunan, Seramik, Grafik, Heykel ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölümleri ise aktif olmamakla birlikte öğrenci alımı gerçekleştirilememiş bölümlerdir.

Bu bölümlerden Sinema ve Televizyon Bölümü,YÖK Yürütme Kurulunun 21/05/2012 tarihli ve 3258 sayılı yazısı ile ilgili bölüme öğrenci alımının onaylanması ile 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitime 60 öğrenci ile başlamıştır. Bu bölüme bağlı olan Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı ise eğitimine 2016-2017 Bahar Yarıyılında Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde başlamış ve halen faaliyetlerini sürdürmektedir.

Resim Bölümü YÖK Yürütme Kurulunun 14/05/2013 tarihli ve 3299 sayılı yazısı ile bölümün açılması ve bölüme öğrenci alımı onaylanmış olup 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitime 20 öğrenci ile başlamıştır. Bu bölüme bağlı olan Resim Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans programı ise eğitimine 2014-2015 Güz Yarıyılında Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde başlamış ve halen faaliyetlerini sürdürmektedir.

Müzik Bölümü YÖK Yürütme Kurulunun 18/08/2014 tarihli ve 4948 sayılı yazısı ile ilgili bölüme öğrenci alımı onaylanmış ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitime örgün öğretimde 30 ikinci öğretimde 30 toplamda 60 öğrenciyle başlamıştır.Bu bölüme bağlı olan Müzikoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı ise eğitimine 2016-2017 Bahar Yarıyılında Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindebaşlamış ve halen faaliyetlerini sürdürmektedir.

Öğrencisi bulunmayan; Seramik, Grafik, Heykel ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölümlerine öğrenci alımı gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi gelecekte kültür değerlerimizin kaynağını sağlayacak sanatçıları yetiştirme amacını taşımaktadır. Güçlü sanatsal ve mesleki altyapısıyla teorik ve pratik her türlü ihtiyaca karşılık verebilecek nitelikte olan fakültemiz, çağdaş, yenilikçi ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmak için çalışmalarını sürdürmekte, Atatürk ilkeleri ışığında çağdaş ve uygar bir toplum olabilmek için bilimin yanında sanata da gereken değerin verilmesi gerektiği düşüncesini benimsemektedir. Fakültemiz çatısı altında siz değerli sanatçı adaylarını aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyarız.

Prof. Dr. Rohat CEBE
Dekan V.