Vizyon
Güzel Sanatlar Fakültesinin vizyonu Atatürk ilkelerine bağlı, mesleğinde yetkin ve etik değerlere sahip mezunlar yetiştiren, paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliğine sahip, çağdaş eğitim sistemlerini takip eden ve bu eğitim sistemlerinin gereği olan bina, mekân ve alt yapı donanımlarını sağlayan; paylaşımcı, katılımcı, araştırıcı ve bağımsız düşünebilen, alanında uzmanlaşmış ideal kadroları oluşturan, ulusal ve uluslararası düzeyde özgün ve yenilikçi çalışmalara öncülük eden bir fakülte olmak.