Misyon
Güzel Sanatlar Fakültesinin misyonu evrensel nitelikte bilgi ve sanat üreten, araştırmacı,  katılımcı,  paylaşımcı özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir eğitim vermek;  bilim,  sanat ve kültüre katkı sağlamak; mesleki alanlarında yetkin, toplumsal değerlere saygılı mezunlar ve akademisyenler yetiştirmektir.