Dekanlık

Doç. Dr. Eşref Akmeşe

Dekan Yardımcısı

Halit Kavak

Fakülte Sekreteri