Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
Misyon
Genel Sekreterlik Birimi olarak şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı ile etik değerleri gözeterek disiplinler arası araştırmalar yapmayı, sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, kamu yararını gözeten, bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan yaratıcı bireyler yetiştirmeyi görev edinen Üniversitemiz misyonu çerçevesinde aynı sorumluluğu taşıyarak hizmet üretmektir.

Vizyon
Batman Üniversitesi’nin misyon ve vizyonunu yerine getirilebilmesinde Genel Sekreterlik ve bağlı birimlerince hızlı ve verimli hizmetin üretildiği, uyum ve iş birliğinin tam olarak sağlandığı temel değerler çerçevesinde güçlü bir yapının oluşturulmasıdır..
Temel Değerler:
• Tarafsızlık
• Şeffaflık
• Güvenilirlik
• Yenilikçilik
• Üretkenlik
• Çağdaşlık

Batman Üniversitesi Genel Sekreterliğin misyon ve vizyonu aşağıda belirtilen değerler tarafından desteklenmektedir:  
Temel Değerler:
• Tarafsızlık
• Şeffaflık
• Güvenilirlik
• Yenilikçilik
• Üretkenlik
• Çağdaşlık
​• Paylaşımcılık