İdari Kadro

Ali Yılmaz

Genel Sekreter

Bilal Güneştekin

Genel Sekreter Yardımcısı

Mehmet Şefik Yıldız

İç Denetçi

Remzi Rüzgar

Şube Müdürü

Necip Doğan

Şef

Bilal Işık

Bilgisayar İşletmeni

Ergül Genç

Bilgisayar İşletmeni

Erkan Zengin

Bilgisayar İşletmeni

Esra TOPRAK

Bilgisayar İşletmeni

Ramazan Yel

Bilgisayar İşletmeni

Mehmet Emin Yıldız (evrak kayıt/posta/kargo)

Memur

Mehmet Emin Batu (evrak kayıt/posta/kargo)

Memur

Selman Kardaş

Memur

Mustafa İlik

Hizmetli

Yaşar Kaya

Hizmetli