Tanıtım
          Fen-Edebiyat Fakültesi, 17 Mayıs 2007 tarihinde 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek 93. Maddesi ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Batman Üniversitesi Rektörlüğü’nün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu’nun 07.12.2007 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Fakültemizde, Fizik Bölümü, Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Matematik Bölümü, İstatistik Bölümü, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, Psikoloji Bölümü, Tarih Bölümü, Coğrafya Bölümü, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümlerinin açılması kabul edilmiştir. Batman Üniversitesi Rektörlüğü’nün önerisi üzerine 22.07.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fakültemizde, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ile Sosyoloji Bölümünün açılması kabul edilmiştir. Ayrıca 2012 yılında da Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümleri açılmıştır.
          Fakültemizde halen Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Sanat Tarihi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Arkeoloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri olmak üzere 11 bölümde eğitim ve öğretim faaliyetleri devam etmektedir.