Komisyonlar
YAYIN ALT KOMİSYONU
Başkan:               Prof. Dr. Ömer GÜLLÜ
Üye:                      Doç. Dr. Ferhat KORKMAZ
Üye:                      Dr. Öğr. Üyesi Servet ULUTÜRK
 
BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Başkan:               Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YÜRÜMEZ
Üye:                      Doç. Dr. Yusuf ARSLAN
Üye:                      Dr. Öğr. Üyesi Serdar NERSE
Üye:                      Dr. Öğr. Üyesi Servet ULUTÜRK
Üye:                      Dr. Öğr. Üyesi Emin YAŞ
Üye:                      Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALACA
Üye:                      Öğr. Gör. Dr. Aliye YILMAZ
Üye:                      Öğr. Gör. Dr. Üyesi İbrahim Halil ARSLAN
Üye:                      Cemil ERSAN
 
BİRİM STRATEJİ GELİŞTİRME KOMİSYONU
Başkan:               Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YÜRÜMEZ
Üye:                      Dr. Öğr. Üyesi Servet ULUTÜRK
Üye:                      Dr. Öğr. Üyesi Tekin İDEM
Üye:                      Öğr. Gör. Dr. Aliye YILMAZ
Üye:                      Arş. Gör. Songül BAROTÇU