Komisyonlar
YAYIN ALT KOMİSYONU
Başkan:               Prof. Dr. Ömer GÜLLÜ
Üye:                      Doç. Dr. Ferhat KORKMAZ
Üye:                      Dr. Öğr. Üyesi Servet ULUTÜRK
 
BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Başkan:               Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YÜRÜMEZ
Üye:                     Prof. Dr. Yusuf ARSLAN
Üye:                     Doç. Dr. Serdar NERSE        
Üye:                     Doç. Dr. Hanife ALACA       
Üye:                     Dr. Öğr. Üyesi Servet ULUTÜRK
Üye:                     Dr. Öğr. Üyesi Emin YAŞ
Üye:                     Dr. Öğr. Üyesi Zehra Görkem DURAN GÜLTEKİN
Üye:                     Dr. Öğr. Üyesi Aliye YILMAZ         
Üye:                     Öğr. Gör. Eyüp CANER        
Üye:                     Arş. Gör. Songül BARUTÇU DOĞAN    
Üye:                     Şef Cemil ERSAN              
 
Üye:                      Arş. Gör. Songül BAROTÇU