Dekanın Mesajı

Sevgili öğrenciler,
 
17 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Fen-Edebiyat Fakültemiz, Batman Üniversitesi’nin köklü ve donanımlı fakültelerinden biridir. Arkeoloji, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik,  Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, İstatistik, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatı ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olmak üzere toplamda 15 bölümü bünyesinde barındırmakta olup Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde öğrencilerimize hizmet vermektedir. 

Fakültemizde eğitim ve öğretimdeki temel amacımız bilimsel açıdan güçlü, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, katılımcı, araştırmacı ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.  Bununla birlikte bilimsel veri ve değerler, uygulamaya yönelik çalışmalarla pekiştirilerek öğrencilerimizin, bilgi ve teknolojiyi toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, hizmete dönüştürebilecek kazanımlar ile mezun olmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin kendi alanlarındaki uluslararası uygulamaları görmeleri, diğer kültürler ile iletişim kurmaları için eğitimlerinin bir dönemini, yaptığımız işbirliği çerçevesinde Erasmus değişim Programları ile Avrupa üniversitelerinde geçirmeleri desteklenmektedir. 

Fakültemizde, kaliteli eğitim ile sosyo-kültürel etkinlikler için gerekli olanakları sunan güçlü bir altyapımız ve çağdaş bilimin taleplerine uygun olarak kurulmuş olan donanımlı laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Her biri alanında kendini geliştirmiş, bilimsel araştırma ve faaliyetlerle donanımlı, uzman akademisyen kadromuz, öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile Atatürk’ün gösterdiği hedefler ışığında yeni ve yapıcı düşünceleri ile üzerlerine düşen görevleri yaparak geleceğin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür önderlerini yetiştirme gayreti içindedir. Aynı anlayış doğrultusunda akademik ve idari personelimizin kapıları öğrencilerimize daima açıktır

Tüm bu imkânlarla birlikte, sizleri,  zengin sosyokültürel yapıya sahip petrol başkenti Batman’a ve  fakültemize davet ediyorum. Sizleri yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak için donanımlıyız, gönüllüyüz ve hazırız; gelin aramıza katılın.

Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.
 
Prof. Dr. Filiz AKBAŞ
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.