Üniversitemiz Kültür Medeniyet ve Gezi Öğrenci Topluluğu “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel İlkeler” Konulu Çalıştay Düzenledi.
29 Haziran 2022, Çarşamba
Üniversitemiz Kültür Medeniyet ve Gezi Öğrenci Topluluğunun daveti üzerine Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Nezir TEMUR’un konuşmacı olarak katılımıyla “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel İlkeler” Konulu Çalıştay Düzenledi. 

Çalıştayda, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Temel Beceri Olan Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma Becerilerinin A1-A2-B1-B2-C1 Seviyelerinde Kazanımları, Sınavlarda Uyulması gereken ölçütler, Kelime Öğretimi, Dil Öğretimindeki Zihinsel, Psikolojik ve Akademik Süreçler, Materyal Üretimi ve Kullanımı, Öğrenme Belirtkeleri gibi birçok konu hakkında akademisyenlere ve yüksek lisans öğrencilerine geniş kapsamlı sunumlar  yapıldı.  Çalıştayın Sonunda, Katılım  Gösteren Akademisyenlere Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Güneş Ekmekçi Aşan Tarafından Katılım Belgesi Verildi.