Msyon-Vizyon
Misyon
Batman Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü, Farabi Değişim Programı’nın aktif bir şekilde uygulanmasını, verimli ve sürekli olmasını sağlayarak Türkiye’nin her yerinden bu program kapsamında gelen öğrencilere, yeni bir eğitim-öğretim ortamıyla sosyal ve kültürel gelişimlerine ve farklı bir akademik ortam ile kariyerlerine olumlu katkı sağlamayı ve giden öğrenci ve öğretim üyelerine de bu imkanı sağlamayı kendine misyon edinmiştir.

Vizyon
Sürekli yenilenen, kalite, şeffaflık ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak büyük bir özveri ile çalışan Batman Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü, bu kapsamda, aktif öğrenme ve bilgilendirmede yenilikçi yöntemleri uygulayan ve bunları yaşamları boyunca kullanma becerisine sahip bireyler yetiştiren Üniversitemize Farabi Değişim Programı kapsamında Türkiye’nin her yerinden yeni değer katacak öğrenciler kazandırarak ve kendi öğrenci ve öğretim üyelerine de Türkiye’deki değişik Üniversitelerde öğrenim görme ve ders verme şansı sağlayarak bu program kapsamında ülkemizde en çok tercih edilen üniversitelerden biri olmayı amaçlamaktadır.