Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
MİSYON
Merkezin misyonu, b
aşta yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları olmak üzere, bütün enerji formları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları yaparak, gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakmaktır.

VİZYON
Enerji kaynaklarının yöre ve Türkiye çapında potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak enerji üretimini teşvik etmek, enerji problemlerine karşı çözüm önerileri üretmek.


TEMEL DEĞERLER
  • İnsan, hayvan ve doğaya saygı
  • Topluma karşı sorumluluk
  • Girişimciliği ve gelişmeyi destekleme
  • Katılımcılık ve çözüm geliştirme
  • Bölgesel ve küresel problemlerde farkındalık
  • Sorgulayıcı ve yenilikçi
  • Sürdürülebilirlik
  • Bilimsel özgürlük