Kalite Politikası
Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Batman Üniversitesinin stratejik hedeflerine ulaşmak için odağa aldığı kalite güvence sistemini benimseyerek, sürdürülebilir yaşamı desteklemek için toplumun ihtiyaç duyduğu enerjiyi temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir şekilde sağlamanın yollarını araştıran, bu konuda yönergesinde sunduğu amaçlara ulaşmak için nitelikli bir süreç yürütmek için çalışmaktadır.

Merkezimiz, kalite güvence sistemi içerisinde üstün performansa odaklanan, faaliyetlerini uluslararası standartlar ve yasal mevzuata uygun olarak yürüten, başta öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın memnuniyeti ile düzenli izlemeye dayalı, iyileştirme ve sürdürebilirliği performans göstergeleriyle izleyen kalite odaklı yönetim sistemini esas almıştır.