Hakkında

Enerji̇ Teknolojileri̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇, enerji kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak, enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek üzere Batman Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Enerji̇ Teknolojileri̇ Uygulama ve Araştırma Merkezinin işleyişi 22 Mayıs 2013 tarihli ve 28654 sayılı resmî gazetede yayımlanan yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir.