Kültürel Yapı
Tarih boyunca çok farklı medeniyetler arasında sürekli el değiştirmiş olması, Batman ve yöresinin kültürel varlıklar bakımından oldukça zengin bir envantere sahip olmasını sağlamıştır. Batman ili sınırlarında bulunan başlıca kültürel varlıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
 • Zeynel Bey Kümbeti (Anadolu’daki anıt mezar geleneğinin ilk örneklerinden),
 • İmam Abdullah Zaviyesi,
 • Kızlar Camii,
 • Hasankeyf Mağaraları,
 • Memikan Köprüsü
 • Mor Kuryakos Manastırı,
 • Saint Pierre (Komk) Manastırı,
 • Hazo (Kozluk) Kalesi,
 • Bozıkan Kalesi,
 • Kozluk İbrahim Bey Camii,
 • Kozluk Hıdır Bey Camii,
Bunların dışında özellikle antik çağlardan kalma eserlerin sergilendiği Batman Müzesi ve Hasankeyf müzesi de şehrin kültür hazinesine katkı sunmaktadır.