İkili Anlaşma Nasıl Yapılır
İkili Anlaşma Nasıl Yapılır?
Erasmus+ Yüksek Öğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında imzalanan İkili Anlaşma Nedir

Erasmus İkili Anlaşması, iki yükseköğrenim kurumunun öğretim elemanı, öğrenci ve personel değişimlerini gerçekleştirmek için fakülteler ve bölümler bazında yaptığı anlaşmadır.
2021-2027 yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye 2021 yılından itibaren Program Ülkeleri (28 AB Üyesi ülke + 4 ülke) 'ne ek olarak Ortak Ülkeler (AB'ye Komşu Ortak Ülkeler (22) ve Diğer Ortak Ülkeler (5, 9. ve 12. bölge ülkeleri hariç 132 ülke) olmak üzere toplam 154 ülke) olarak tanımlanan ülkeler ile de yükseköğretimde öğrenci ve personel hareketliliği faaliyeti gerçekleştirilebilecektir.
Buna göre Erasmus+ Programı kapsamında ikili anlaşma yapmak isteyen Bölümler/Programlar tarafından artık iki tür anlaşma yapılabilecektir.
1. Avrupa Birliği Üye Ülkeleri (28) ve İzlanda, Makedonya, Lihtenştayn, Norveç ile anlaşmalar yapılabilir.
2. Ortak Ülkeler ile anlaşmalar yapılabilir (Ortak Ülkeler 13 ayrı bölge olarak belirlenmiştir. Ancak yeni yayınlanan 2015 Program Rehberi’nde (İngilizce) belirtildiği üzere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci ve Personel Hareketliliği 5., 9. ve 12. Bölgelerdeki ülkelerle yapılamamaktadır. Uygun ülkeler: 1. Bölge: Batı Balkanlar, 2. Bölge: Doğu Ortak Ülkeler, 3. Bölge: Güney-Akdeniz Ülkeleri, 4. Bölge: Rusya Federasyonu, 6. Bölge: Asya, 7. Bölge: Merkez Asya, 8. Bölge: Latin Amerika, 10. Bölge: Güney Afrika, 11. Bölge: Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeleri ve 13. Bölge: Diğer Endüstrileşmiş Ülkeler).  
 
İkili Anlaşma Nasıl Yapılır

Erasmus İkili Anlaşması (Bilateral Agreement, BA) yapabilmek için Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter, EUC) sahibi olan program ülkelerinden kurumları:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/higher-education-institutions-holding-an-eche-2021-2027
adresindeki listeden bulunuz: Anlaşma yapmak istediğiniz kurumu belirledikten sonra, Üniversitenin web sayfasına girip ilgili bölüm koordinatörünü bulunuz. İlgili bölümün, bölüm koordinatörü veya Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi ile irtibata geçerek ikili anlaşma yapmak istediğinizi belirtiniz. 2021-2027 Erasmus sürecinde, Kağıtsız Erasmus projesi kapsamında Erasmus İkili Anlaşmalar, Dashboard sisteminden online (çevrimiçi) yapılacaktır. Dashboard’a geçiş yapmamış üniversitelerle karşılıklı anlaşma metinleri yollanıp, yasal temsicilerin imzaları atılarak da ikili anlaşma gerçekleştirilebilmektedir. Bu süreçte, sözlü olarak anlaşılması durumunda, ofisimiz süreci sonlandırırken size destek sunacaktır.