Erasmus+Akademik Talk Etkinlikleri 6
ERASMUS+ AKADEMİK TALK 6. HAFTA
Üniversitemiz, Uluslararası İlişkiler Ofisi başkanlığınca düzenlenen “Erasmus Academic Talks” serisinin altıncı hafta etkinliği kapsamında, üniversitemizden Assoc. Prof. Harika Süklün “İntercultural Communication / Kültürlerarası İletişim” başlıklı konuşmasıyla etkinliğimize konuk oldu. Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Doç. Dr. Yusuf Çınar’ın da soruları ve yorumlarıyla katılım sağladığı etkinlikte, Assoc. Prof. Harika Süklün, kültürlerararası iletişim ile ilgili bilgiler sunarak küreselleşen dünyamızda kültürlerarası iletişimin ne denli önemli olduğu üzerinde durmuştur. Assoc. Prof. Harika Süklün; farklı kültürleri tanımanın, bununla ilgili farkındalık kazanmanın ve edinilen farkındalığın yaşama geçirilmesinin önemi üzerinde durmuştur. Bu etkinlikte, Assoc. Prof. Harika Süklün katılımcıların sorularını da cevaplandırarak, kültürlerarası iletişimin hem bireysel hem de kamusal alandaki etki ve öneminin altını çizmeye çalışmıştır.

Etkinliğimizi izlemek için tıklayınız.