Kongre Kayıt
KAYIT ÜCRETLERİ
 
Katılım
No
Katılım Türü Bireysel Katılım Öğrenci Yabancı
1 Tek Bildiri (Kongre'de Sunum) 350 TL 250 TL 40 $
2 İki veya Daha Fazla Bildiriden Her Biri (Kongre'de Sunum) 200 TL 100 TL 20 $
3 Uzaktan Sunum 200 TL 150 TL 20 $
4 Poster Sunum 300 TL 200 TL 40 $
5 Dinleyici - -