Bildiri Teslimi
Kongreye yönelik özet veya tam metinlerinizi, yazım kurallarına uygun olacak şekilde 
 veya batmanenerjizirvesi@gmail.com adresinden iletebilirsiniz. 

Çalışmalarınız hakem sürecinden geçtikten sonra kabul ya da red konusunda sizlere bilgi verilecektir.