Sekreterya
SEKRETERYA

Arş. Gör. Alper AYTEKİN
Öğr. Gör. Müslime ALTUN
Arş. Gör. Muhammed İNAL
Öğr. Gör. Mehmet Şerif ŞAHİN
Murat EKİN