Sunum Türleri

Online Bildiri Sunumu (Zoom Canlı Sunum)
Sözlü sunumların  (4-5 sunum) birlikte yer aldığı oturumlarda her bir sunum için 15 dakika zaman verilecektir. Oturum başkanının zaman sınırlaması konusundaki uyarıları dikkate alınmalıdır.

Yüz Yüze Bildiri Sunumu
Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu