Zirve Kapsamı
Zirve Kapsamı
 
  • Elektrik Enerjisinde Kalite
  • Akıllı Şebekeler ve Endüstri 4.0
  • Enerji Verimliliği
  • Yenilenebilir Enerji
  • Covid-19 ve Küresel Enerji Politikaları
  • Enerji ve Ortadoğu
  • Enerji Güvenliği
  • Bölgesel Enerji Problemleri ve Çözüm Önerileri
  • Bölgesel Petrol Kaynakları ve Enerji İhtiyacı
  • Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma
Not: Yukarıda belirtilenler sadece öneri olup, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Enerji temalı Sosyal ve Fen Bilimleri alanlarındaki çalışmalar  kabul edilmektedir.