Sıkça Sorulan Sorular
Sıklıkla Sorulan Sorular

 
  • Yayınlar doçentlik ve akademik teşvikte geçerli mi?
Zirve UAK doçentlik ve diğer akademik yükseltme kriterleri için uluslararası kongre niteliğine sahiptir. Akademik teşvik için geçerli olup olmadığı konusunda önceden bilgi verilmesi mümkün değildir. Yüzde 55 katılım yurt dışından sağlansa bile bu konuda önceden bir taahhütte bulunulması doğru olmayacaktır. Dergilerde yapılan yayınlar ise ÜAK bünyesindeki akademik atanma ve yükseltme süreçlerinde değerlendirilebilecektir. 
  • Tam metin göndermek zorunlu mu?
Tam metin gönderme zorunluluğu yoktur. Tam metin gönderen katılımcılar için editöryal kitap veya dergilerde yayımlanması konusunda seçenek sunulacaktır. Özet gönderen katılımcılar için özet bildiri kitabı basılacaktır.