Zirve Çağrısı


Zirve Çağrısı

Enerji Zirvesi 30 Haziran – 2 Temmuz 2022 tarihleri arasında çevrimiçi (online) ve yüz yüze olarak Batman Üniversitesi Merkez Kampüs’ünde gerçekleştirilecektir. Zirve Enerji alanında çalışmalar yapan akademisyen, araştırmacı ve karar alıcıları bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, enerjinin iktisadi, siyasi, hukuki, güvenlik gibi sosyal bilim boyutlarının yanı sıra fen bilimleri açısından da tahlil edilmesi ve farklı boyutları kongre kapsamında ele alınacaktır. Enerji Zirvesi, çok yönlü katılım ilkesiyle sosyal bilimler alanında hazırlanmış bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde sunulacağı bir akademik ortam oluşturmayı misyon olarak belirlemiştir. Bu yıl ikincisi düzenlenen zirvemizde konu ile ilgilenen tüm akademisyen, araştırmacı ve konuya ilgi duyan tarafları katkı ve katılımlarıyla aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Düzenleme Kurulu
 
Zirve'nin Amacı 

İnsanoğlunun teknolojiyi hayatının bir parçası haline getirmesi nedeniyle, gün geçtikçe enerjiye olan ihtiyaç ve talebi sürekli olarak artmaktadır.  Günümüzde gelişimine tanıklık ettiğimiz Endüstri 4.0 devrimi ile birlikte daha önce milyarlar ile gösterilen internet bağlantıları artık nesnelerin interneti ile trilyon sayılarla ifade edilmektedir. Bu da daha fazla cihazın ve robotun kullanımı ile daha fazla enerji ihtiyacının ortaya çıkması demektir.
Enerji üretiminde birincil kaynak olarak kullanılan fosil yakıtların hem rezervlerinin azalması hem de çevrede oluşturdukları olumsuz etkileri sebebiyle bu ihtiyacı karşılama noktasında popülerliğini kaybettiği görülmektedir. Bu sebeple fosil yakıtlardan farklı kaynaklardan enerji üretimi yapılabilecek alanların belirlenmesi ve kullanıma açılması amacı ile çalışmalar bütün dünyada hız kazanmıştır. Şu anki teknoloji ve arz talep dengeleri göz önüne alındığında dünyada enerji üretimi için fosil yakıtların hayatımızdan hemen çıkmayacakları ön görülmektedir. Ancak dünyadaki fosil yakıtların rezervlerinin sonsuz olmadığı da unutulmamalıdır. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde alternatif enerji kaynaklarının (Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Hidrolik (hidroelektrik) enerjisi, Jeotermal enerjisi, Biyokütle enerjisi, Hidrojen enerjisi, Dalga enerjisi, Gelgit enerjisi, Piezoelektrik Enerjisi vb.) üretiminin ve kullanımının arttırılması büyük önem arz etmektedir.
Enerjiye olan talebin karşılanması için ya üretim miktarının arttırılması ya da tüketim miktarının azaltılması (Enerjinin verimli kullanılması yani aynı hizmeti sunan ancak daha az enerji tüketen teknolojilerin geliştirilmesi) gerekmektedir. Bu da alternatif enerji kaynakları ve fosil yakıt kaynakları ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin, birlikte yürütülmesi ile mümkündür. Üniversiteler alternatif enerji kaynaklarının kullanımı, yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi, mevcut kaynakların daha verimli kullanılabilmesi, alternatif kaynakların doğru şekilde kıyaslanarak farkının ortaya konması ve gelecek döneme dair ülke ve dünya için bir enerji planı yapması için yapılacak çalışmaların merkezleri olmalıdır.