Katılım Koşulları
Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Sempozyuma katılım için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 150-200 kelimelik Türkçe ve İngilizce bildiri özetlerini 15 Nisan 2022 tarihine kadar buyukzafer.batman.edu.tr web sitesine, olası bir sıkıntı olması durumunda ise buyukzafer@batman.edu.tr mail adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Bildiri önerileri sempozyum konularına, bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyelerince değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler Kabul/Şartlı Evet/Ret biçiminde olacaktır.
Her konuşmacının bildiri sunum süresi 15 dakika ile sınırlıdır. Yapılan her oturumun ardından 15 dakika tartışma süresi tanınacaktır. Covid 19 salgını nedeniyle yurt dışından sempozyuma iştirak edecek araştırmacılar bildirilerini online olarak sunacaklardır. Sunulan bildiriler kitap olarak yayınlanacaktır.
Covid 19 salgının seyrine göre katılımcılara konaklama, ulaşım vs. hususlarda daha sonraki tarihlerde bilgilendirme,buyukzafer.batman.edu.trweb sitesinden yapılacaktır. Sempozyum ile ilgili daha detaylı bilgiye ve duyurulara buyukzafer.batman.edu.tr web sitesinden ulaşılabilirsiniz.