Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarih: 15 Nisan 2022

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 16 Mayıs 2022

Sempozyum Programının İlanı: 20 Mayıs 2022

Sunulan Bildirilerin Tam Metinlerinin Gönderimi: 29 Temmuz 2022