Misyon ve Vizyon
MİSYON

Batman Üniversitesi; bilimsel ve geleneksel çalışmaların ışığında, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için insanlığın temel değerlerine ve alanında yetkin, sorumluluk sahibi, araştırıcı, sorgulayıcı ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Batman Üniversitesi multi disipliner alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilerek; üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşların ve bölge halkının ihtiyaçları olan testleri, ölçümleri ve analizleri merkezin olanakları ölçüsünde karşılamaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  VİZYON

Batman Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitemizde bulunan araştırmacılara, bilimsel çalışmalarında yardımcı olmayı ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinliği arttırmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz bünyesinde çeşitli bilim dallarında çalışan araştırmacıların, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin; çalışmalarına yön vermek, gerekli analizleri yapma imkânı ve olanaklarını sağlamak suretiyle, huzurlu ve yeterli teknik donanım imkanları ile verimli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Rekabet gücünü arttırmaya yönelik ileri teknoloji gerektiren ürünlerin üretilmesine katkı sağlamak amacıyla üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliğinde bulunarak bilimsel ve teknolojik projelerin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmektir.